Pomoc při běžných úkonech a osobní hygieně

- oblékání a svlékání oděvu i speciálních pomůcek,
- přesun na lůžko či vozík,
- pomoc při prostorové orientaci samostatném pohybu ve vnitřím prostoru,
- podávání jídla a pití,
- poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
- pomoc při sprchování,
- holení,
- výměna inkontinenčních pomůcek,
- pomoc při použití WC.

Poskytnutí snídaně, obědu a svačiny

Jak naší stravy tak možnost i své vlastní.

Aktivizační, vzdělávací a výchovné činnosti

- nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností – kondiční cvičení, trénink paměti, slovní hry, rébusy, křížovky, hry a další činnosti dle zájmu,cvičení pro seniory, čtení z časopisů a knih
- vytváření podmínek pro vzdělávání i pracovní uplatnění.


Kontakt se společenským prostředím

- pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
- podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně terapeutické dovednosti

Udržení (rozvoj) osobních a sociálních schopností a dovedností

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných ZÁJMŮ A PŘI OBSTARÁVÁNÍ
Osobních záležitostí

- pomoc při vyřizování dávek ze sociálního systému či osobních dokladů